Uslovi korištenja

Stranica OrdinacijaZdravlja.com ne garantuje za tačnost, pouzdanost, istinitost, ispravnost ili dostupnost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim stranicama.
Informacije sadržane na stranici nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju.

Korištenjem ove stranice automatski se podrazumijeva da ste saglasni da OrdinacijaZdravlja.com neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu. Pregledavanjem i korištenjem sadržaja podrazumijeva se da ste prihvatili daljnje uslove korištenja portala.

Svako korištenje stranice OrdinacijaZdravlja.com podliježe slijedećim uslovima:

Sadržaje objavljene na OrdinacijaZdravlja.com dozvoljeno je čitati i preuzimati samo za lične i nekomercijalne svrhe te se ne smiju distribuirati trećim osobama bez izričite saglasnosti vlasnika stranice. Kopiranje je dopušteno samo uz zadržavanje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima i vlasništvu bilo koje vrste, te ograničenja od odgovornosti i uputa koja su navedena na portalu, što se posebno odnosi na partnerske sadržaje.

Gotovo svi članci koji su preneseni s drugih stranica i portala, preneseni su uz dozvolu autora ili uz dozvolu određenog portala na kojem je članak objavljen te za njihovo daljnje prenošenje na vaše stranice ne možemo mi dati dozvolu. Preporučamo da sami kontaktirate autora ili barem ako s našeg portala prenosite sadržaj koji smo mi prenijeli s drugog izvora, obavezno navedite originalni izvor i autora, a po želji u nastavku navedite “prenosi: ZdravljeZdravlje.com”.

Ukoliko smatrate da smo povrijedili vaše autorsko pravo, ispričavamo se i molimo vas da nam to javite kako bi članak ili uklonili ili dodali vaše ime kao autora.

Svi sadržaji koji su objavljeni na stranici OrdinacijaZdravlja.com, uključujući vijesti, autorske članke, slike, grafove i sve informacije koje odašilju autori, kao i sav drugi materijal koji se nalazi na portalu, služe isključivo u informativne svrhe.

OrdinacijaZdravlja.com poduzet će odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile tačne i precizne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti.

Svi korisnici portala saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja na ovoj internetskoj stranici te da ZdravljeZdravlje.com neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ZdravljeZdravlje.com kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove internetske stranice.

OrdinacijaZdravlja.com zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodne najave te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

OrdinacijaZdravlja.com sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice nad kojima nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba. ZdravljeZdravlje.com ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti i ne preuzima nikakvu odgovornost za iste.

Stranica OrdinacijaZdravlja.com sadrži informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz brigu za zdravlje i zdrav život. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o upotrebi pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda.

Ova internetska stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i načinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Namjena informacija sadržanih na ovom portalu nije dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konsultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, molimo obratite se direktno medicinskim izvorima, liječničkom ili farmaceutskom osoblju.

COPYRIGHT © 2016 OrdinacijaZdravlja.com. SVI TEKSTOVI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I POSTAVLJENI SU SA NAJBOLJOM NAMJEROM. ZA VAŠE ZDRAVSTVENE PROBLEME POTREBNO JE DA SE OBRATITE VAŠEM LJEKARU, A LJEČENJE BILJEM JE SAMO POMOĆNO SREDSTVO. PREMA TOME OBAVEZNO PROČITAJTE USLOVE KORIŠTENJA.
USLOVI KORIŠTENJA

Komentari